P. Roman Kunkel OMI til Fredrikstad

nullDen 26. juli ankom oblatpater Roman Kunkel Norge og Fredrikstad. Han skulle egentlig flyttet til Norge i april, men har måttet vikariere noen måneder for en sykemeldt medbror i Landskrona i Sverige. P. Roman er født i Laskowice Pomorskie, Polen, den 7. september 1944. Han ble presteviet 23. mai 1970 og har virket over 30 år som prest i Sverige. I juni ble han av biskop Bernt Eidsvig utnevnt til ansvarlig for polsk sjelesorg i Østfold.

Oblatpatrene er i ferd med å bygge opp en kommunitet i Fredrikstad.