Picpuspatrene får ansvar for St. Olav domkirkemenighet

Wojciech Kotowski SS.CC/Krzysztof Wanat SS.CC

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg har den 1. september utnevnt p. Wojciech Kotowski SS.CC. og p. Krzysztof Wanat SS.CC. til kapellaner i St. Olav domkirkemenighet i Oslo, fra samme dato.

P. Kotowski er polsk sjelesørger i Oslo katolske bispedømme og – som det heter i utnevnelsesdekretet – «praksis i bispedømmet tilsier at nasjonale sjelesørgere også utnevnes til kapellaner i den menighet de primært virker i».

Begge er bosatt i picpuspatrenes nye kommunitet i Nordal Bruns gate 13, nær St. Olav kirke.