Program for høstmøtet i Nordisk forening for katolske leger

Velkommen til årets høstmøte i Nordisk forening for katolske leger!

Det  arrangeres i år på Katarinahjemmet i Oslo fra fredag 2. til søndag 4.desember

Program (med forbehold om endringer)


Fredag 2.desember
Ankomst
18:30–19:30 Messe etterfulgt av vesper i St.Dominikus kirke
19:30–20:00 Kveldsmat på Katarinahjemmet 
20:00-22:00 Uformelt samvær i Katarinahjemmets peisestue 

Lørdag 3.desember
08:15–09:00 Frokost på Katarinahjemmet
09:15–10:15 I møte med mennesker som lever i livets yttergrense (Britta Hjertaas) 
10:15–11:15 Livets ukrenkelighet til dets naturlige slutt - et spørsmål om både holdninger og kunnskaper (Torgeir Bruun Wyller) 
11:15–12:15 Lunsj
12:15–14:00 Hvordan forsvare helsepersonells reservasjonsrett? (Morten Magelssen)
14:15–15:00 Surrogati: Rettslige og etiske problemstillinger (Håkon Bleken)
15:00–16:30 Middag
16:30–17:30 Besøk fra Leger uten grenser. Nærmere detaljer kommer
18:00–19:00 Messe etterfulgt av vesper i St.Dominikus kirke
19:00–20:00 Kveldsmat på Katarinahjemmet
20:00–22:00 Uformelt samvær i Katarinahjemmets peisestue

Om foredragsholderne

1 Britta Hjertaas er organisasjonsleder i Fransiskushjelpen.
2 Torgeir Bruun Wyller er professor og overlege i geriatri ved Oslo universitetssykehus.
3 Morten Magelssen er medlem av etikkrådet i Norges kristelige legeforening. Han har nylig publisert en artikkel om helsepersonells reservasjonsrett.
4 Håkon Bleken er advokat og leder for Oslo katolske bispedømmes kommisjon for Rettferdighet og fred.

Søndag 4.desember:
09:00–10:00 Frokost på Katarinahjemmet
09:00-09:30 Messe i St.Dominikus kirke, eller:
11:00-12:00 Høymesse i St.Dominikus kirke
Avreise

Katarinahjemmet har 10 enkeltrom og 4 dobbeltrom i gjesteavdelingen. Disse rom er inntil videre reservert til oss. Deltakere som ønsker på bo på Katarinahjemmet anbefales å bestille tidlig. Send rombestilling på e-post til meg: m-roeger@online.no
Se http://katarinahjemmet.katolsk.no for nærmere informasjon, priser etc. 

Velkommen.
 
Magnus Røger
leder for NFKL 

 Melding fra NFKL