Prosesjon til ære for Maria, Guds mor, 13. august

Maria
Infant Jesus with Rosary/Lourdes. Foto: Lawrence OP

St. Olav og St. Hallvard menighet i Oslo arrangerer prosesjon på høytidsdagen for Jomfru Marias opptagelse i himmelen (Assumptio B. Mariae Virginis) lørdag 13. august 2011.

Prosesjonen starter i St. Hallvard kirke kl. 16.00, ankommer St. Olav domkirke ca. kl. 17.30,  og avsluttes  med høytidelig messe i St. Olav domkirke kl. 18.00.

Vi oppfordrer alle til å sette av dagen og delta i prosesjonen gjennom Oslos gater - med sang og bønn – med Den hellige Maria, Guds mor, som leder oss. Ta gjerne med faner, plakater og blomster!

Prosesjonens rute

St. Hallvard kirke, Enerhauggata 4, ned Sørligata. Tøyengata videre til Urtegata. Fra Urtegata bort til Vahlsgata, videre til rundkjøringen ved Akerselven/Hausmansgate og opp til Rostedsgate. Fredensborgveien til Thor Olsens gate og til slutt Akersveien 1, St. Olav domkirke. (Se kart)

Se også vår Facebook-side.

Vi oppfordrer alle til å møte opp i god tid!

– Arrangementskomiteen