Stemningsrapport fra WYD

Den største av de to gruppene fra Norge som deltar i Verdensungdomsdagene  i Spania, reiser mandag 15. august fra sin verts-menighet San Javier i bispedømmet Murcia til Madrid. NUK-gruppen har siden onsdag 10. august vært innlosjert hos familier og klostre i byen.

Den lokale menigheten har arrangert fest på torget, en presentasjon av menighetens arbeid i byen, båttur, strandturer, grilling og mye annet.

Lørdag samlet alle pilegrimene seg i byen, hvor biskop José Manuel Lorca Planes velsignet de fremmøtte fra balkongen i sin bisperesidens. Deretter beveget gruppen seg til en innendørs idrettshall som for anledningen var omgjort til kirke.

Hovedcelebrant i messen var den lokale biskop. Med seg som konselebranter hadde han en rekke andre biskoper, blant annet Berislav Grgic fra Tromsø, 100 prester – samt en norsk diakon, br. Hallvard Hole. Etter messen ble hallen gjort om til et diskotek, hvor de unge pilegrimene danset frem mot midnatt.

(Klikk på bildet for å se videoer)