Supplementsbind V til tidebønnenes bind IV foreligger

SUPPLEMENTSBIND 5 til tidebønnenes BIND IV foreligger fra august 2011, utgitt på St. Olav forlag. Bindet omfatter Supplementsbind 5lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 28.-34. uke og 9. oktober til 30. november i kalenderåret.

Fra før av foreligger tilleggsbind nr I og II, og de to siste bindene er planlagt ferdigstilt i løpet av 2012.

BLA I BOKEN!

KJØP! Kr 149.-