Tidligere Bodø-søster avlegger evige løfter

Sr. BlessSr. Bless Colasito OP avlegger evige løfter lørdag 27. august kl 10.00. 

Sr. Bless hører til dominikanerinnekongregasjonen "Our Lady of Remedies" på Filippinene. Hun har tilknytning til Bodø for så vidt som hun hørte til den lille gruppe fra denne kongregasjon som kom til Bodø i 2005 for å ta over virksomheten etter de engelske dominikanerinner i Mariaklosteret som hadde vært der siden 1953, men som da så seg tvunget til å bryte opp.

Sr. Bless var fremdeles i formasjon og hennes opphold i Bodø begreset seg til ett år. Man kom til at den videre formasjon burde skje nærmere moderhuset på Filippinene.

Jeg var på Filippinene i januar/februar og besøkte bl.a. sr. Bless og så på virksomheten kongregasjonen driver der. Hovedklosteret ligger i San Fernando, et stykke nord for Manila. Kongregasjonen er forholdsvis liten og ung. Arbeidsforholdene kunne virke både enkle og litt primitive. Desto mer imponert var jeg over engasjement og innsats, det være seg med skoler eller blant vanskeligstilte, så som utviklingshemmede eller innfødte. Sr. Bless leder en av skolene. Og hun foretrakk selv å kjøre bil da vi gjorde noen utflukter.

Da sr. Bless kom til Bodø i 2005, var det også med interesse og engasjement. Hun tok språket raskt og gikk fort opp i kateksen for barna. Men i tillegg engasjerte hun seg i det pastorale arbeid for voksne, filippinere så vel som norske og andre.

En ting var hun likevel ikke helt forberedt på: det nordnorske været. Den første tur til Lofoten (den gang ble Lofoten fremdeles delvis betjent fra Bodø) gikk med en av de eldste hurtiruteskipene og i et forferdelig uvær. Etter å ha bakset seg over Vestfjorden i fire timer, viste det seg at båten ikke kunne legge til i Stamsund, men måtte fortsette til Svolvær. Da jeg kort etter møtte henne, fikk jeg høre om de fortvilede utsagn midt ut på Vestfjorden: "Jeg er ikke kommet til Norge for å dø." Det gjorde hun da heller ikke. I stedet skaffet hun seg raskt meget god oversikt over hvert enkelt hurtigruteskip og kunne korrigere norsklærerne som berettet ganske omtrentlig om båtene.

Vi var mange som følte sr. Bless' varme og hadde stor glede av henne det år hun var i Norge.

Jeg dro sammen med henne til Tyskland da hun reiste, og husker at det for henne var med tungt hjerte. Fremdeles er mye av hjertet hennes i Norge.

Desto større er gleden når hun nå har kommet så langt i formasjonen som dominikanerinne at hun kan få avlegge evig profess, og derved legge kursen fast for resten av livet i Kristi etterfølgelse. Etter at sr. Esther Bravante OP avla evige profess 29. april, er dette faktisk andre gang i år at en søster med fartstid i St. Eysteins menighet, Bodø, avlegger evig profess.

Msgr. Torbjørn Olsen,
fhv. sogneprest i St. Eysteins menighet, Bodø


Adresse:
Sr. Bless Colasita OP
Dominican Sisters of our Lady of Remedies
Unisite Subd., del Pilar
City of San Fernando, Pampanga
Filippinene 2000