Tromsø stift med retningslinjer for beskyttelse mot seksuelle overgrep og misbruk av barn i Kirken

Tromsø
Klikk på bildet for å laste ned i PDF-format

Tromsø stift har den 20. juni 2011 ved et generaldekret signert biskop Berislav Grgić  implementert egne retningslinjer for beskyttelse mot seksuelle overgrep og misbruk av barn i Kirken.

Retningslinjene, som foreligger på norsk og engelsk, presenteres i en brosjyre med seks ulike punkter, som klargjør norske og kirkelige regler for behandling av overgrepssaker - samt fremgangsmåter for bekymringsmeldinger og kirkelig behandling/oppfølging av utsatte.


Fra brosjyren:

De nordiske biskoper kom under bispekonferansen 13. mars 2002 med følgende erklæring om misbruk av barn ved prester og andre kirkelige medarbeidere:

«I løpet av de aller siste år har det i en rekke land forekommet tilfeller med prester og andre kirkelige medarbeidere som har misbrukt barn og unge mennesker Det er på denne bakgrunn at vi, de nordiske biskoper, ønsker å uttrykke vår avsky for og ubetingede fordømmelse av disse hendelser. Våre tanker og bekymringer retter seg først og fremst mot ofrene. Vi forsikrer om vår støtte til hjelp for disse våre søstre og brødre, på hvilken som helst måte som vi har mulighet til. Innenfor rammen av vårt pastorale ansvar som biskoper vil vi dersom det skulle finnes tilfeller av seksuelt misbruk i våre respektive land, følge bestemmelsene i kirkeretten for å behandle disse forhold og også bestemmelsene i borgerlig rett. På nytt ønsker vi å uttrykke vår bedrøvelse over det som har hendt og lover våre bønner for ofrene og også for gjerningsmennene bak disse hendelser

På bakgrunn av bl.a. denne uttalelse fastsettes for Tromsø stift foreliggende generaldekret for slik å bidra til beskyttelse mot seksuelle overgrep og mot misbruk av barn i Kirken.