Uventet støtte til Benedikt fra tysk venstreside


Gregor Gysi

Den 22. september er det klart for pave Benedikts 21. utenlandsreise, da han besøker sitt hjemland Tyskland. Nå har paven fått støtte fra uventet hold, skriver Reuters, og det i tillegg fra den parlamentariske lederen for venstrepartiet Die Linke, Gregor Gysi.

I en artikkel med tittelen "Takk for de gode normene" skrevet for magasinet Christ und Welt, roser Gysi paven for å fremheve at moderne samfunn trenger moralske normer for å fungere.

– Samfunnet kan ikke fungere uten konseptet om det gode. Men moderne vitenskap kan ikke fortelle oss hva som er godt. Dets konsept fokuserer på empirisk erfaring. Ideer som moralitet spiller ingen rolle her, skriver Gysi – som er tidligere leder i det østtyske kommunistpartiet SED.

En moderne teolog. Selv om paven har et konservativt rykte mener Gysi at Benedikt fremstår som en moderne teolog som fremhever at et samfunn trenger både religiøse tradisjoner og rasjonelle argumenter i dannelsen av en moralsk konsensus.

– Paven sier at ingen av disse kan gjøre dette alene. At en pave sier dette om religion er ikke nødvendigvis hva man kunne vente, skriver Gysi, som i likhet med den tyske sosiologen Jürgen Habermas fremhever at religioner er en ressurs for samfunnet.

– I vår verden full av motsetninger er dette den beste begrunnelsen for toleranse i en demokratisk stat: at en utholdenhet i møte med ulik dissens også er fornuftig. Vi må ikke følge de eller de normene, men vi må anerkjenne at de finnes og at noen av dem er gode.

Tradisjonen tro vil det også i Tyskland bli protestert mot paven. I følge en talsperson for den tyske Forbundsdagen, vil enkelte av de 76 representanter fra venstresiden forlate salen da Benedikt den 22. september taler i Bundestag, skriver Vatican Insider.