Vellykket olsokfeiring i Trondheim

Messe i NidarosdomenUnder årets olsokfeiring i Trondheim deltok kardinal Kurt Koch, president for Det pavelige råd for kristen enhet. Han var i utgangspunktet invitert av Olavsfestdagene som i år skulle ha fokus på pilegrimsveiene fra Nidaros til Roma. Olavsfestdagene tilbyr et rikt og variert program. Fra katolsk side vil gjerne høydepunktene være messen i Nidarosdomen 29. juli om morgenen samt valfarten til Stiklestad med ”Spelet om heilag Olav” søndag 31.

Begge var godt besøkt - messen i Nidarosdomen samlet om lag 500 personer - og var ledet av kardinal Koch som også holdt prekenen. Valfarten til Stiklestad samlet et hundretalls personer med bl.a. p. Olav Müller som inspirerende ledsager. Valfarten foregikk i strålende vær, og for første gang noensinne ble messen feiret i Stiklestad gamle kirke, derfra gikk prosesjonen med Olavsrelikvien til det katolske kapellet på stedet.

Den sveitsiske kardinal Koch som overtok ansvaret for Det pavelige råd i desember i fjor, etter kardinal Walter Kasper, holdt et meget interessant foredrag om den økumeniske situasjon i dag under en konferanse i erkebispegården i Trondheim, fredag 29. juli. I tillegg hadde han møter med økumeniske kontakter og kirkeledere i Trondheim.

St. Olav menighet i Trondheim holdt åpent hus for tilreisende, og den liturgiske feiringen med messer og tidebønner ble meget godt ivaretatt av menighetens musikalske krefter med Ulf Schancke i spissen.

Sr. Anne Bente Hadland

Se et bildegalleri fra feiringen