Caritas-søndag 2011

nullSøndag 25. september feires det Caritas-søndag i alle menigheter i hele Norge! 

Dette gir oss alle en mulighet til å vise solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med Kirken og Caritas kan hver og en av oss være med på å gjøre verden til en bedre plass for alle. Derfor går denne dagens kollekt til Caritas’ arbeid for dem som er rammet av fattigdom og undertrykkelse, naturkatastrofer, vold og krig.

Ved årets Caritas-søndag settes Kirkens arbeid for menneskets verdighet i fokus. En av Kirkens viktige oppgaver er å forkynne og verne om menneskets verdighet. Et rettferdig samfunn kan bare bli virkeliggjort når det er basert på respekt for menneskets ukrengelige verdighet. 

Gud skapte jorden og dens goder for alle mennesker og folk. I rettferdighet og nestekjærlighet skal jordens skatter deles av alle. Solidaritet er ikke en vag følelse av medlidenhet eller en svak ubehagsfølelse fordi så mange andre mennesker lider. Det er tvert om urokkelig og iherdig innsats der en selv forplikter seg til det felles gode for alle og enhver, der vi alle er ansvarlige for alle. Når vi bekjemper fattigdom og gjør opprør mot vår tids urettferdige forhold ivaretar vi menneskers verdighet. 

Caritas gjør en betydelig innsats for mennesker mange steder i verden. Vi jobber for at menneskerettighetene blir ivaretatt, at mennesker som er syke skal ha et helsetilbud, at barn, unge og voksne skal ha muligheten til utdanning. Vi arbeider for fred og vi hjelper mennesker i krisesituasjoner. Caritas var der i går, vi er der i dag, og vi er der i morgen. 

Søndag 25. september går alle kollekter i Norge til inntekt for Caritas' arbeid. 

Har du ikke mulighet til å bidra til kollekten den søndagen, kan du sende ditt bidrag til Caritas Norges gavekonto, 8200.01.93433, merket "Caritas-søndag". En annen mulighet er å betale din gave med kort via nettet

Takk for at du bidrar til arbeidet for fred og rettferdighet!

Melding fra Caritas Norge