Den polske kardinal Deskur (87) død

Kardinal Andrzej Maria Deskur (1924-2011)Vatikanet, 4.9.2011 (KI/KAP) – Kardinal Andrzej Maria Deskur, tidligere president for Det pavelige medierådet (1973-84) og en av de nærmeste polske medarbeiderne til den salige pave Johannes Paul II (1978-2005), døde lørdag den 3. september 2011, 87 år gammel.

Deskur ble født den 29. februar 1924 i nærheten av Kielce i Polen i en familie av fransk opprinnelse. Han studerte ved det Jagellonske universitetet i Kraków, hvor han i 1945 tok doktorgraden i jus. Kort tid etter fikk han prestekall og begynte på presteseminaret i Kraków. Han ble presteviet den 20. august 1950 i St. Bonnet-les-Oules i Frankrike og inkardinert i erkebispedømmet Kraków. Deretter studerte han videre ved Det katolske universitetet i Fribourg i Sveits, hvor han tok doktorgraden i moralteologi.

Han ble kalt til Roma i september 1952 for å arbeide i Statssekretariatet i Vatikanet. Han var undersekretær i Den pavelige kommisjonen for film, radio og fjernsyn (1954-65) og sekretær for Pressesekretariatet i forberedelsesfasen av Andre Vatikankonsil (1960-62). Han deltok på Andre Vatikankonsil (1962-65) som ekspert (peritus). Han ble i 1964 utnevnt til undersekretær i Den pavelige Kommisjonen for sosial kommunikasjon (nå pavelig råd), og i 1970 ble han kommisjonens sekretær, og i september 1973 ble han utnevnt til kommisjonens president. Han var med på å opprette Vatikanets pressekontor.

Han ble den 17. juni 1974 utnevnt til titularbiskop av Tene av pave Paul VI (1963-78). Han ble konsekrert den 30. juni 1974 i Vatikanet av pave Paul VI. Han fikk et slaganfall den dagen konklavet i oktober 1978 ble åpnet, det konklavet som valgte hans fire år eldre ungdomsvenn Karol Wojtyla til pave, og han var siden bundet til rullestolen. Slaganfallet gjorde det umulig for ham å fortsette i noen ledende stilling i Vatikanet, men han ble utnevnt til titularerkebiskop den 15. februar 1980. Han gikk av som president for Det pavelige rådet for sosial kommunikasjon den 8. april 1984.

Deskur ble den 25. mai 1985 kreert til kardinaldiakon av San Cesareo in Palatio av pave Johannes Paul II. Han var forbundet med et nært vennskap til den polske paven, som han lærte å kjenne i 1944 i det underjordiske presteseminaret i Kraków, og han var en regelmessig gjest i pavens private gemakker.

Etter Deskurs død teller kardinalkollegiet nå 193 medlemmer. 114 av dem har ennå ikke nådd aldersgrensen på åtti år og kan dermed delta i et eventuelt pavevalg. Den neste som passerer aldersgrensen, er den ferske kardinal Medardo Joseph Mazombwe fra Zambia den 24. september.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)

av Mats Tande publisert 04.09.2011, sist endret 04.09.2011 - 16:34