Fem martyrdrepte ordenssøstre saligkåret i Sarajevo

Sarajevo, 24.9.2011 (KI/KAP) I den bosniske hovedstaden Sarajevo ble lørdag den 24. september de såkalte «Drina-martyrene» saligkåret. De fem ordenskvinnene Jula Ivanišević (superior), Krizina Bojanc, Antonija Fabjan, Bernadeta Banya og Berchmana Leidenix, ble i desember 1941 tatt til fange av serbiske tsjetniker i Pale ved Sarajevo og myrdet. De tilhørte «Kongregasjonen av Døtre av Den guddommelige kjærlighet», som ble grunnlagt den 21. november 1868 i Wien i Østerrike av Guds tjenerinne moder Fransiska Lechner, som var kommet dit fra Bayern for å stille seg i de fattiges tjeneste.

Ordenssøstrene opprettet snart mange institusjoner hvor de tok seg av fattige unge kvinner. De åpnet skoler og internater og hjalp unge kvinner å søke arbeid. Kongregasjonen spredte seg raskt i landene i det daværende habsburgske dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. I 1882 dro de første søstrene til Bosnia, hvor de på ulike steder åpnet blant annet skoler og barnehjem, Disse var åpne for både katolikker, ortodokse og muslimer.

De fem søstrene levde i kongregasjonens kloster i Pale, rundt tyve kilometer fra Sarajevo. Da Andre verdenskrig brøt ut, sto de i fare for å havne mellom frontene. Titos partisaner, serbiske tsjetniker, kroatiske ustasje og den tyske krigsmakten bekjempet hverandre. Søstrene vegret seg for å forlate Pale, men den 11. desember 1941 ble de til slutt tatt til fange av tsjetniker og dratt bort i vinterkulden. Sr. Jula, Sr. Krizina, Sr. Antonija og Sr. Bernadeta ble få dager senere myrdet i byen Gorazde ved elven Drina, etter at de hadde hoppet ut av et vindu i tredje etasje for å unngå å bli voldtatt av de berusede soldatene. Deres lik ble kastet i elven Drina. Sr. Berchmana, som var 76 år gammel, var tidligere blitt skilt fra sine medsøstre, men hun ble også henrettet kort tid etter og kastet i en sideelv til Drina.

Saligkåringsprosessen på bispedømmenivå ble åpnet i Sarajevo i 1999 og avsluttet med positivt resultat tre år senere. Saken ble deretter oversendt til Roma, hvor den ble avsluttet med at pave Benedikt XVI den 14. januar 2011 undertegnet dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente deres død som et martyrium in odium fidei – «av hat til troen», og de fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige». Saligkåringsseremonien i Olympiahallen i Sarajevo ble som vanlig under dette pontifikatet ikke ledet av paven selv, men av hans personlige utsending, i dette tilfelle kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Til feiringen kom det søstre fra mange land.

Også for grunnleggersken av kongregasjonen «Døtre av Den guddommelige Kjærlighet», sr. Franziska Lechner (1833-94), ble det i 2005 åpnet en saligkåringsprosess. I dag har kongregasjonen rundt 1 160 søstre i nitten land over hele verden, fra Brasil og USA, Polen, Ukraina, Balkan-statene og Uganda.

Jula Ivanišević var fra Kroatia, Berchmana Leidenix fra Østerrike, Krizina Bojanc og Antonija Fabjan fra Slovenia og Bernadeta Banja var ungarsk, men født i Kroatia.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)