Grunnkurs i troen i St. Hallvard

St. Hallvard menighet i Oslo starter i september opp med nye kurs i katolsk tro, på norsk og på engelsk - mandager kl 18.30. Norsk kurs mandag 19. september, engelsk kurs 26. september - deretter alternativt norsk og engelsk kurs hver mandag hele skoleåret.

Grunnkurs i troen er et tilbud til alle (katolikker og ikke-katolikker) som ønsker å fordype seg i sin tro og som er interessert i å få vite mer om den katolske kirkes tro og liv. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke er kurset et grunnleggende ledd i forberedelsen. Kurset tar sikte på å gi informasjon om de vesentlige sider ved den katolske tro og lære.

Foreleser er p. Oddvar Moi. Velkommen!

av Mats Tande publisert 16.09.2011, sist endret 16.09.2011 - 14:28