Ny prest for den spansktalende sjelesorg

Cristian BorgoñoP. Marcelo Gabriel Jofré, sjelesørger for spansktalende katolikker, skulle i utgangspunktet jobbet i Oslo katolske bispedømme ut året. Grunnet studier måtte han sommeren 2011 imidlertid forlate bispedømmet før tiden.

I påvente av en fast etterfølger i den spanske sjelsorgen, har p. Cristian Borgoño L.C – som for tiden har et sabbatsopphold – sagt seg villig til å vikariere noen måneder fremover.

Borgoño er professor i bio-etikk ved Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum i Roma. Han overtar p. Marcelos kontor i Akersveien, samt hans norske mobilnummer.