Oslo: St. Olav domkirke får ny trapp

nullSt. Olav domkirke i Oslo må være en av Norges mest brukte kirker, og med den høye aktiviteten følger et betydelig behov for vedlikehold og oppussing. På forsommeren ble det byttet og festet en del mursten i kledningen, og foreløpig siste prosjekt er rehabilitering av kirketrappen.

Det har lenge vært et problem at stenene i trappen forskyver seg på grunn av ustabile grunnforhold. Nå blir stenene fjernet, og det blir støpt nye fundamenter. Siden de eksisterende stenene i trappen er ujevne på undersiden, vil det bli lagt ny sten.

Det er også planer om varmekabler under deler av trappen, noe som nok vil bli lagt merke til kommende vinter. Arbeidet startet opp 15. august og vil pågå ut september.

Bilde: Slik var status for en uke siden. Foto: Henriette Teige/St. Olavs blog.