Pave Johannes Paul II inn i kalenderen for Tromsø stift

Den salige pave Johannes Paul II Den salige pave Johannes Paul II legges inn i Tromsø stifts egenkalender, som Valgfri minnedag (memoria ad libitum) den 22. oktober, årsdagen for hans pavevalg i 1978. 

 I et dekret fra biskop Berislav Grgić datert 8. september 2011  heter det:

Karol Wojtyła (1920–2005) ble valgt til pave 16. oktober 1978 og tok Johannes Paul II som navn. Hans pontifikat som apostelen Peters 263. etterfølger ble høytidelig innledet ved en seremoni på Petersplassen i Vatikanbyen søndag 22. oktober 1978. I forbindelse med pave Johannes Paul IIs nordiske pastoralreise i 1989 besøkte han Tromsø og feiret gudstjenester her 2. og 3. juni. Paven døde 2. april 2005, 84 år gammel.

Pave Johannes Paul II ble saligkåret 1. mai 2011. 3. mai 2011 bad formannen for Den nordiske bispekonferansen om at den salige pave Johannes Paul II måtte kunne bli feiret i Norden. Iht. særskilt fullmakt innvilget Gudtjeneste- og sakramentkongregasjonen søknaden 7. juli 2011. Jeg drøftet spørsmålet om feiring i stiftet av den salige pave Johannes Paul II med presterådet 30. august 2011.

På denne bakgrunn dekreterer jeg at den salige pave Johannes Paul II opptas med frivillig minnedag (memoria ad libitum) i Tromsø stifts egenkalender 22. oktober.

Tromsø, 8. september 2011.

Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø

Ågot Kermit
Kansellist

av Mats Tande publisert 28.09.2011, sist endret 02.10.2011 - 16:40