Stor åpning av Caritas' informasjonssenter

Hadija
Terskelen inn til denne typen tilbud
er lavere enn det offentlige, sa Hadia Tajik.

– Jeg er selv et resultat av arbeidsinnvandring gjennom mine foreldre, så kan man jo diskutere om det har gitt et godt utfall, sa stortingsrepresentant Hadia Tajik (AP) til et humrende publikum i anledning onsdagens åpning av Caritas' nye informasjonssenter for arbeidsinnvandrere.

Caritas' informasjonssenter i Storgata 38 tilbyr informasjon og veiledning til arbeidsinnvandrere fra EØS-land om husleieforhold, arbeidsliv, oppholdstillatelse, helsetjenester, norskopplæring, utforming av CV med mer.

Tilstede ved åpningen var blant annet Høyre-leder Erna Solberg, stortingsrepresentant Hadia Tajik (AP), biskop Bernt Eidsvig samt leder av den polske klubben i Norge, Edith Stylo.

– Må møte mennesker der de er. Hadia Tajik fremhevet at private, ideelle og frivillige initiativer har lange tradisjoner i Norge, og at mens de tidligere erstattet et ikke-eksisterende offentlig tilbud, nå fungerer som et viktig supplerende lavterskelstilbud. I følge Tajik vil innspill fra organisasjoner som Caritas i fremtiden være viktig i utformingen av den offentlige politikk.

AP-politikeren poengterte også at selv om arbeidsinnvandring er godt for den norske økonomi, så er innvandrere allikevel sårbare for sosial dumping.

Supplerende rolle. Høyre-leder Erna Solberg understrekte behovet for at frivillige aktører som Kirken fungerer som et supplement til statens rolle i informasjonsformidlingen. Solberg berømmet samtidig Kirken for sitt sosiale engasjement, og påpekte at hun har lagt merke til Kirkens vekst i Norge – blant annet synliggjort gjennom overfylte kirker.

Erna Solberg
Erna Solberg gledet seg over kombinasjonen
av profesjonalitet og frivillig innsats
i Caritas' satsning.

I følge Solberg er Norge det mest attraktive landet i Norden for arbeidsinnvandrere. Dette stiller nye krav til det offentlige, og må blant annet følges opp med økte norskopplæringstilbud til de som ønsker å bidra til fortsatt vekst i Norge.

Informasjonssenterets kombinasjon av profesjonalitet og frivillighet – og evne til å bruke arbeidsinnvandreres egne erfaringer – er i følge Høyre-lederen en gledelig utvikling i dette henseende.

Hjelp til selvhjelp. Senteret er foreløpig et forsøksbasert prosjekt, og er avhengig av nye bevilgninger for å sikre en fast drift. I følge prosjektleder Bernt Gulbrandsen i Caritas ønsker man et samarbeid med en rekke ulike instanser, og vil også invitere ulike organisasjoner til å holde møter og arrangementer i lokalene.

Gulbrandsen poengterer at mange arbeidsinnvandrere trenger juridisk informasjon og veiledning, men at ikke alle har forberedt seg godt nok før de kommer og derfor kan trenge en realitetsorientering stilt overfor livet i et nytt land.

Prosjektet driftes foreløpig av 1,2 stillinger fordelt på fire personer, i tillegg til den frivillige innsats.

Biskop Eidsvig påpekte på sin side at Kirken har et positivt forhold til arbeidsinnvandring, og at den finner sin dynamikk der. Etter at Kirkens sykhusdrift ble nedlagt, har den måttet finne andre troverdige uttrykk for sitt karitative arbeid, påpekte Eidsvig, som samtidig uttrykte glede over den frivillige innsats i et samfunn hvor tid ofte er en mangelvare.