To Tautra-søstre på ordenens generalkapittel

Trappist generalkapittel 2011Sr. Rosemary og sr. Hanne-Maria fra Tautra Mariakloster er blant deltagerne på cistercienserordenens (OCSO) generalkapittel i Assisi tre uker i september.

Generalkapitlet består av lederne for alle klostrene samt generalabbedens råd. I tillegg har hver region har sin valgte delegat blant "menige" munker og nonner. Sr. Hanne-Maria er delegat for The Region of the Isles. Det viktigste arbeidet er å behandle rapportene fra hvert enkelt kloster for å støtte og gi råd. På dette generalkapittel skal man dessuten drøfte klosterutdanningen og statutter for grunnleggelser samt gruppene av legfolk som er knyttet til klostrene.

Generalkapittelet kan følges dag for dag via en egen blogg, hvor sr. Hanne-Maria er en av skribentene. Der finnes også oppdatert statistikk for ordenen.

Foto: OCSO via Flickr 

Tekst: Høstbrev støttegruppen for Tautra Mariakloster/Informasjonstjenesten (HHØ)

av Heidi Øyma publisert 20.09.2011, sist endret 20.09.2011 - 13:23