Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Bispevåpen Bernt EidsvigDen 20. august har biskop Bernt Eidsvig utnevnt p. Ireneusz Zielinski til stiftskapellan i bispedømmet. Utnevnelsen gjelder for en periode på to år med virkning fra samme dato. ”Bispedømmet har i den senere tid sett et økende behov for sjelesorg i fengslene og på sykehusene, og ønsker nå å møte denne pastorale utfordringen,” heter det i utnevnelsesdekretet.

Den 31. august har biskop Bernt Eidsvig utnevnt Robert Madej, Kjell Ivar Maudal og Sachut Anandan til kirkelige assistenter i St. Laurentius menighet i Drammen. Utnevnelsen gjelder for tre år fra 1. september. Den 31. august har har biskop Eidsvig også gjenoppnevnt Jerzy Edward Derendal og Sigurd Hening Jensen til kirkelige assistenter i samme menighet for en periode på tre år fra 2. oktober.

Den 1. september har biskop Bernt Eidsvig utnevnt p. Wojciech Kotowski SS.CC. og p. Krzysztof Wanat SS.CC. til kapellaner i St. Olav domkirkes menigheter i Oslo, fra samme dato. P. Kotowski er polsk sjelesørger i Oslo katolske bispedømme, og, som det heter i utnevnelsesdekretet, ”praksis i bispedømmet tilsier at nasjonale sjelesørgere også utnevnes til kapellaner i den menighet de primært virker i”.