Velkommen til Assisi-markering i Oslo 27. oktober 2011

Pilegrimer for sannhet
Pilegrimer for fred

Pave Benedikt XVI har invitert verdens religiøse ledere til Assisi 27. oktober 2011. Dette er tredje gang en pave inviterer til en slik markering av fred og rettferdighet – med religionsfriheten i sentrum. I den forbindelse inviterer biskop Bernt Eidsvig Can. Reg og Kommisjonen for interreligiøs dialog til et seminar om religionsfrihet, samt en interreligiøs markering i St.Olav katolske domkirke.

Den hellige Frans av Assisi
Den hellige Frans av Assisi. Foto: dawnzy58

1. Seminar om religionsfriheten ‒ Mariagården, Akersveien 16, kl. 16.00‒18.30

Registrering og enkel servering.

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. åpner seminaret

Ingrid Rosendorf Joys er moderator

Innledere:

 • Egil Lothe, leder Buddhistforbundet
 • Berit Reisel, Det Mosaiske Trossamfund
 • Lena Larsen, tidligere leder av Islamsk Råd
 • Arne Kittang, Baha’i-samfunnet
 • Sundeep Singh, Sikhsamfunnet
 • Pulendran Kanagaratnam, Hindusamfunnet
 • P. Arne Marco Kirsebom, Den katolske kirke

2. Interreligiøs markering ‒ St. Olav domkirke, Akersveien 5, kl. 19.00‒20.15

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg leder prosesjonen inn i kirken og ønsker velkommen

St. Olav domkirkes barnekor synger fredssanger til inngang

Den hellige Frans av Assisis fredsbønn leses av legfransiskaner Liv Benedicte Nielsen 

Musiker Kristin Sæther spiller

Hilsen fra inviterte gjester:

 • Preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien
 • Leder av Norges Kristne Råd, professor Else-Britt Nilsen O.P.
 • Leder av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Espen Lynne Amundsen
 • Musiker Kristin Sæther spiller ”Dona nobis pacem” med barn fra Bestum
 • strykeorkester

Bønner om fred og rettferdighet fra de ulike trossamfunn:

 • Marathugoda Manirathana Thero, buddhistmunk fra Sri Lanka

 • Vasiliki Gemou-Engesaeth, Den gresk-ortodokse kirke. Lillian Ulveland, Den russisk-ortodokse kirke
 • Arne Kittang, Baha’i-samfunnet

 • Sundeep Singh, Sikhsamfunnet

 • Pulendran Kanagaratnam, Hindusamfunnet

 • Marit Kromberg, Vennenes Samfunn Kvekerne

 • Ervin Kohn, Det Mosaiske Trossamfund

 • Faruk Terzic, Islamsk Råd

 • Berit Hagen Agøy, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Diakon Nezar Petrus, Aziz Audo og Abed Asmaro fra St. Joseph kaldeisk kirkegruppe synger på arameisk.

May-Lisbeth Myrhaug, leder av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for interreligiøs dialog, ber Den salige pave Johannes Paul lls fredsbønn, og takker for oppmøtet.