Venter felleserklæring om reformasjonen

Martin Luther i Wittenberg
Fra torget i Wittenberg og kunstneren Ottmar Hörls installasjon
med 800 ulike plastfigurer av Martin Luther.

I 2017 er det 500 år siden Martin Luthers berømte teser ble slått opp på kirkedøren i Wittenberg. I den anledning vil det i følge kardinal Kurt Koch, president i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, komme en felleserklæring om reformasjonen fra Den katolske kirke og Det lutherske Verdensforbund.

I følge Vatikanradioen vil dokumentet "analysere reformasjonen sett i lys av 2000 års kristendom".

Kardinal Koch på sin side mener at erklæringen er en anledning til "et gjensidig mea culpa", samt en "felles renselse av erindringen".

En felleserklæring i tråd med Kochs uttalelser kan sees på som et konkret uttrykk for ordene i Det annet vatikankonsils økumenikkdekret, hvor det i paragraf 3 heter at "I de senere århundrer så mere vidtrekkende stridigheter dagens lys, og forholdsvis store grupper ble adskilt fra det hele fellesskap med den katolske Kirke. Ofte hadde representanter for begge de stridende parter skyld i splittelsen."

Den sveitsiske kardinalen ga forøvrig et eksklusivt intervju med St. Olav kirkeblad i anledning sitt nylige besøk til Norge og Olavsfestdagene – hvor han blant annet snakker om statusen i dialogen med de lutherske kirker. 

Mer fokus på økumenikk. Pave Benedikt skal personlig ha bedt om at økumenisk dialog skal spille en sentral rolle under hans kommende Tysklandsbesøk den 22.-25. september, hvor han blant annet møter representanter fra protestantiske kirkesamfunn i byens augustinerkloster – stedet der Luther selv bodde og underviste.

I følge Reuters håper ulike protestantiske ledere på at Benedikt vil benytte anledningen til en full anerkjennelse av kirkesamfunnene, samt tillatelse til felles nattverdsbord. Fra katolsk side advares det derimot mot urealistiske forhåpninger til besøket.

– Forventningene til dette besøket er ute av kontroll. Noen snakker om at pave Benedikt skal innvilge protestantene en ny status eller bare si 'OK, la oss bare forandre helt på kommunionsforskriftene'. Det fungerer ikke sånn, sier pressetalsmann for Den tyske bispekonferansen, Hans Langendoerfer.