Caritas Norge søker programkoordinator

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon og er medlem av Caritas Internationalis, en av verdens største humanitære hjelpeorganisasjoner som arbeider i over 200 land og territorier. Caritas Norge har drevet humanitært hjelpearbeid siden 1952 og ble etablert som en selvstendig organisasjon i 1964. Våre hovedoppgaver er å utvikle programmer i utviklingsland innenfor områdene utviklingssamarbeid, menneskerettigheter, fred og forsoning og nødhjelp.

Vårt sekretariat holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.


caritas.gifI 2012 går vi inn i en strategisk planleggingsperiode, og har behov for å utvide staben på utenlandssiden.

Arbeidsoppgaver

  • Utvikle og følge opp våre utenlandsprogram. Arbeidet innebærer blant annet programutvikling, budsjett- og økonomiansvar, oppfølging av evalueringer samt rapportering
  • Aktivt bidra i Caritas' talsmannsarbeid internasjonalt og i Norge
  • Bidra i organisasjonens informasjonsarbeid
  • Medansvar for å utarbeide arbeidsplan og mål for eget ansvarsområde
  • Bistå med andre oppgaver når situasjonen krever det

Kvalifikasjoner

  • relevant høyere utdanning;
  • erfaring fra og kunnskap om bistandsarbeid;
  • god muntlig og skriftlig framstillingsevne;
  • gode engelskkunnskaper, samt spansk og/eller fransk skriftlig og muntlig.

Det er ønskelig med erfaring fra politisk påvirkningsarbeid og kommunikasjonsarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker en engasjert, fleksibel medarbeider med gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig og å ta initiativ.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Den som ansettes må kunne være lojal mot Caritas' verdier.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg,

tlf 918 73 915, eller Dag Albert Bårnes, tlf 404 28 456.

Søknad med CV sendes stilling@caritas.no, senest 10. november 2011.