Bekrefter opprettelsen av amerikansk ordinariat

Et ordinariat for amerikanske anglikanere som ønsker full kommunion med Den katolske kirke, opprettes 1. januar 2012, på høytiden for Guds hellige mor Maria.

Det var kardinal Donald Wuerl, erkebiskop av Washington og den amerikanske kirkens hovedansvarlig i arbeidet med ordinariatet, som sprakk nyheten under sin tale til den amerikanske bispekonferansen tirsdag. 

Ordinariatet – en kirkelig jurisdiksjon som ligner et bispedømmes, men ikke er territorialt bundet – er et resultat av pave Benedikts apostoliske konstitusjon Anglicanorum Coetibus fra 2009. Paven åpnet her for at anglikanske biskoper, prester og legfolk kan oppnå full kommunion med Den katolske kirke, men samtidig beholde særskilte anglikanske skikker og liturgi som er i samsvar med katolsk tradisjon. 

LES OGSÅ: Ordinariatet 'Our Lady of Walsingham' er født og "En ny modell for økumenisk engasjement og forsoning".

Rent praktisk vil det nye ordinariatet bli ledet av en såkalt ordinarius, en anglikansk prest eller biskop som er tatt opp i Den katolske kirke. Gifte anglikanske biskoper kan ikke bli biskoper i Den katolske kirke, siden Kirkens tradisjon tilsier sølibat for biskoper, uten de muligheter for unntak som finnes for prester. I likhet med gifte anglikanske prester får tidligere biskoper fortsette som prester etter å ha blitt ordinert i Den katolske kirke.

I følge kardinal Wuerl har 67 anglikanske prester så langt søkt om katolsk ordinasjon. Troskongregasjonen har foreløpig godkjent 35 av søknadene. Flere anglikanske menigheter har allerede uttrykt ønske om å innlemmes i ordinariatet, og medlemmene i to menigheter er i høst blitt opptatt i Den katolske kirke på forhånd, "i påvente av et ordinariat", som de uttrykte det.