Kardinal Ravasi: Gjør prekenene mer spennende!

– Troen formidles ikke bare fra prekestolen, men også i sosiale media
Benedikt på Twitter
DEN FØRSTE PAVELIGE TWEET:
Benedikt XVI lanserte i juni nettstedet news.va med følgende tweet:
Dear Friends, I just launched news.va. Praised be our Lord Jesus Christ!
With my prayers and blessings, Benedictus XVI

Kardinal Gianfranco Ravasi oppfordrer prester til å friske opp sine prekener med mer levende og tidsaktuelle bilder, men også til å ta i bruk sosiale medier i forkynnelsen. Dette skriver Daily Telegraph.

Kardinalen kom med uttalelsene i forbindelse med en nylig konferanse i Roma.

Ravasi, president i Det pavelige råd for kulturen, mener at forkynnelsen flere steder er blitt så faststivnet at den risikerer å bli irrelevant i møte med internett- og tv-kulturen.

– Framveksten av TV og databasert informasjon gjør det nødvendig for oss å være overbevisende og skarpe, fremstille sakens kjerne og ta i bruk fargerike narrativer, presiserte Ravasi.

– Alt for mange prester bruker et grått, tregt og smakløst teologisk språk. De burde i stedet friske opp sine prekener med grafiske historier fra Bibelen – som bruker et langt mer kraftfullt bildespråk.

– Bibelen er full av historier, symboler og bilder, fremhevet kardinalen.

Sosiale medier. Italienske Ravasi slo også et slag for presters bruk av sosiale medier som Twitter og Facebook.

– Vi må huske at trosformidling ikke bare finner sted under prekener. Den kan oppnås gjennom en Twitter-melding på 140 tegn.

– Uansett om man liker det eller ikke, så må presteskapet være klar over at deres forsamlinger er barn av

TV og internett, sa den populære kardinalen, som selv blogger for det italienske nettstedet Il Sole 24 Ore.