Katolsk Akademi 19. november: Erling Rimehaug

akademi.pngLørdag 19. november kl. 11.00–15.00.

En lavkirkelig lutheraner oppdager Johannes av Korset.

Innleder: Samfunnsredaktør, forfatter og kommentator Erling Rimehaug, Vårt Land

Rimehaug foreleser med utgangspunkt i sin bok “Tørsten gir lys” (2007) – om hvordan den karmelittiske spiritualitet
har virket inn på hans trosliv og samfunnsforståelse. Han fikk Emmausprisen for denne boken som årets beste kristne bok.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo

Påmelding: akademi@katolsk .no

Pris: kr 50,-

Velkommen til Katolsk Akademi!