Katolsk Akademi 2. desember: adventsretrett

akademi.pngMeditasjon over de store Å-antifonene og adventsliturgien.

Retrettleder: Dominikanernonne Anne-Lise Strøm, Lunden Kloster, Oslo. Mangeårig priorinne ved klostret og mottager av “Brobyggerprisen”.

De syv siste dagene før jul, fra 17. desember til 23. desember, er Kirkens liturgi preget av den gamle pakt som venter på Messias. Magnificat ved vesper rammes inn av Å-antifonene, som påkaller Jesus med ord hentet fra gammeltestamentlige profetier.

”Å, visdom, du evige Ord som Gud har talt. Du råder for hele verden. Sterk og mild leder du alt. Kom, lær oss å leve klokt og rett.” (fra 17. desember.)

Dette handler om eksistensiell visdom.

Innledninger, stillhet/meditasjon, sang.

Aftensmåltid i stillhet.

Påmelding på grunn av enkel servering: akademi@katolsk.no 

Tid: kl 17-21

Sted: Mariagården, Akersveien 16, 0177 Oslo.

VELKOMMEN!