Katolsk Akademi 3. desember: om Ratzingers tradisjonsforståelse

akademi.pngLørdag 3. desember kl. 11.00–15.00:

Forholdet mellom åpenbaring og historie i Jospeh Ratzingers teologi – og hva dette har å si for hans syn på tradisjon.

Innleder: Maria Junttila Sammut, doktorgradsstipendiat ved Det Teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Sted: Mariagården, Akersveien 16, Oslo.

Liten førjulsmarkering med gløgg og pepperkaker.

Påmelding på grunn av enkel servering: akademi@katolsk.no

VELKOMMEN!