Katolsk ukeslutt: 4. november

Messe i Bagdad
Fra mandagens minnemesse i kirken "Vår frue av Frelsen" i Bagdad