Kom og se! Opplev to dager i Munkeby Mariakloster

Munkeby i snøen

Brødrene på Munkeby arrangerer en weekend i klosteret fra fredag 24. til søndag 26. februar 2012. Hensikten er å gi noen unge menn sjansen til å bli kjent med klosterlivet i et av cisterciensernes mannsklostre.

Det er første gang vi forsøker dette, og siden vi ikke har så stor plass foreløpig, vil vi starte med en liten gruppe som blir begrenset til fem deltakere.

Opplegget disse to dagene omfatter tidebønner sammen med brødrene, og deltakerne kan være med på alle bønnetidene om de ønsker det. Så blir det orienteringer – ikke store foredrag, men innføringer i noen viktige sider ved klosterlivet. Det blir også fritid så man kan gå seg en tur, for eksempel til ruinene av cisterciensernes middelalderkloster i nærheten. Ikke minst får de som ønsker det anledning til å snakke med en av brødrene.

Når det gjelder orienteringene har vi valgt tre områder som er vesentlige i et kloster :

Liturgi : Presentasjon av gudstjenestelivet og særlig tidebønnene, og hvordan man ber med Salmenes bok.

Cisterciensernes liv : Hovedtrekke i ordenens historie fra grunnleggelsen i 1098, og hvordan disse munkene spredte seg over hele Europa på mindre enn hundre år etter starten, og om situasjonen i dag. Vi forteller om de første cisterciensernes spiritualitet og om Sankt Bernard og andre av ordenens fedre.

Lectio divina : En innføring i meditasjon over Guds ord – slik munkene praktiserer det hver dag.

Noen praktiske opplysninger:

Deltakerne bor på Munkeby Herberge som ligger rundt fem hundre meter fra klosteret – og det blir mulighet for transport. (Innkvarteringen blir i to- og tremannsrom). Her blir det frokost og kveldsmat, mens et måltid midt på dagen inntas i klosteret. Tidebønnene og orienteringene finner sted i klosteret.

Programmet starter fredag 24. februar klokken 1700, og vi vil hente deltakerne på Levanger stasjon 1605, siden toget fra Trondheim kommer da. Avslutningen blir den 26. klokken 1400, og det blir transport til stasjonen med tanke på toget til Trondheim klokken 1605.

Prisen er kr. 550.- dersom man har med sin egen sovepose – ellers blir det et tillegg på kr. 80,.

Vi ber om at påmelding skjer til post@munkeby.net.

Velkommen!

Foreløpig program

Fredag 24. februar

16.05 Deltakerne hentes på Levanger stasjon

16.30 Inkvartering i Munkeby Herberge og presentasjon av programmet

17.30 Vesper og stille bønn

18.15   Måltid

19.30 Kompletorium

Lørdag 25. februar

04.15    Vigilie

07.15 Laudes og messe

Orientering:  Gudstjenestelivet

12.00 Sekst, og formiddagsmat

14.00   Non

Orientering : Cisterciensernes historie, besøk i klosterruinene fra middelalderen

17.30 Vesper og stille bønn

18.15 Middag

19.30 Kompletorium

Søndag 26. februar

04.15 Vigilie

07.30 Laudes

Orientering: Lectio divina

11.00 Messe

12.00 Sekst, formiddagsmat

14.00   Non

16.05 Transport til Levanger stasjon

Melding fra Munkeby Mariakloster