Mariusz Semla utnevnes til kapellan i Haugesund

Bispevåpen Bernt Eidsvig

Efter å ha hørt Konsultorkollegiet i vårt bispedømme og overveiet saken nøye, utnevner jeg herved p. Mariusz Semla til kapellan i St. Josef menighet i Haugesund med virkning fra den 1. desember 2011.

Med dette dekret løser jeg ham fra alle andre oppgaver i bispedømmet. Måtte Gud rikelig velsigne ham i denne viktige oppgave.

Oslo, den 30. november 2011.

Bernt I. Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo