Messeboken er her!

St. Olav forlag har gleden av å melde at den nye messeboken (legmissalet) foreligger og nå er i salg!

Messebok"Messebok - søndager og festdager" er et resultat av flere års arbeid og ersatter førsteutgaven fra 1985, som har vært meget flittig brukt, men utsolgt i mange år.

I boken finner du lesningene og messetekster for søndager og festdager, messens faste deler, helgendager i årets løp med små helgenbiografier, samt generell orientering om messen, liturgisk kalender og skriftlesningsreferanser for ukedagene. Forord av Norsk Katolsk Bisperåd, som er messebokens utgiver.

I årene som er gått siden den første utgave så dagens lys, har det foregått en omfattende utvikling på det liturgiske område, spesielt ved innføring av nye helgendager og utgivelse av en ny utgave av Missale Romanum. Denne utvikling er forsøkt reflektert i den nye utgave av vår norske messebok, både ved offisielle oversettelser av enkelte tekster og ved uoffisielle der offisielle ennå ikke eksisterer. Også på andre måter har man forsøkt å gjøre det som feires i liturgien, enda mer tilgjengelig for de troende som deltar i eller interesserer seg for feiringen.

Boken er produsert i brunt, limt lær, med to lesebånd og gullsnitt.

1280 sider – Innbundet – 978-82-7024-246-7 – Kr 389.-     

KJØP via St. Olav bokhandel - eller din lokale bokhandel.

BLA I BOKEN!