Ny erkeprest i Santa Maria Maggiore i Roma

Vatikanet, 21.11.2011 (KI/KAP) – Den pavelige vise-camerlengo og tidligere nuntius i Slovenia, erkebiskop Santos Abril y Castelló (76), er utnevnt av pave Benedikt XVI til erkeprest for den pavelige basilika Santa Maria Maggiore. Abril, som stammer fra Spania, etterfølger den amerikanske kardinal Bernard Francis Law (80), som har hatt dette embetet siden 2004 og som fylte åtti år den 4. november.

Embetet som erkeprest av en av de fire pavelige basilikaene i Roma er først og fremst en utmerkelse til eldre og fortjenestefulle prelater. Santa Maria Maggiore er en av Romas fire hovedkirker, de andre er Lateranbasilikaen eller St. Johannes i Lateranet (San Giovanni in Laterano), St. Peterskirken (San Pietro in Vaticano) og St. Paulus utenfor Murene (San Paolo fuori le Mura). Santa Maria Maggiore er den eneste av dem som har beholdt sin opprinnelige struktur, selv om den har blitt svært utsmykket i århundrenes løp. Den er tradisjonelt nært forbundet med Spania, og dit brakte man det første gullet fra Amerika og forgylte kirkens tak med det. Kirken ble bygd mellom 432 og 440 over ruinene av en tidligere kirke etter konsilet i Efesos i 431, som erklærte Maria som Guds mor (Theotókos).

Disse fire kirkene er utstyrt med spesielle privilegier og ble inntil nylig ble kalt Romas «patriarkalbasilikaer». Men i desember 2006 ble det offentliggjort at de heretter skal kalles «pavebasilikaer». Endringen kommer etter at pave Benedikt XVI i begynnelsen av 2006 ga avkall på tittelen som «Vestens patriark», som hadde vært i bruk siden pave Theodor Is pontifikat (643-49). Ved siden av disse fire kirkene er det bare to andre i hele verden som har tittelen Basilicae maiores, nemlig San Francesco og Santa Maria degli Angeli i Assisi.

Den nye erkepresten av Santa Maria Maggiore ble født den 21. september 1935 i den spanske regionen Aragón. Han var inntil januar i år apostolisk nuntius i Slovenia og Makedonia. Hans siste oppdrag var å gripe inn etter anmoding fra paven i striden mellom et kroatisk bispedømme og italienske benediktinere om eiendommene til det kroatiske klosteret Dajla. Castelló skrev i stedet for biskopen av Porec-Pula under et dokument som tilkjente ordenen eiendommene. Den egentlig ansvarlige biskopen Ivan Milovan, som kort etter ble de facto avsatt ved hjelp av innsettelsen av en koadjutor-biskop, avviste dette og utløste dermed en skandale.

I løpet av sin diplomatiske karriere har Abril representert Den hellige stol blant annet i Bosnia-Hercegovina, Argentina, Jugoslavia, Gabon og Bolivia. I januar i år utnevnte paven ham til Den katolske kirkes vise-camerlengo.

Erkeprestene er i pavens navn ansvarlige for liturgien i sin basilika. De har det privilegiet å feire messe i de fire pavelige basilikaene uten uttrykkelig tillatelse. Denne retten er ellers forbeholdt paven og dem han gir uttrykkelig fullmakt. Erkeprestene er normalt kardinaler – de andre tre er kardinal Agostino Vallini (71) av Lateranbasilikaen, kardinal Angelo Comastri (68) av Peterskirken og erkebiskop Francesco Monterisi (77) av St. Paulus utenfor murene. Erkeprestene Abril og Monterisi blir trolig kreert til kardinaler i neste konsistorium.

Kardinal Bernard Francis Law ble i desember 2002 tvunget til å gå av som erkebiskop av Boston i USA for sin behandling av den såkalte pedofiliskandalen. Han ble anklaget for ikke konsekvent å ha straffet flere prester som hadde misbrukt mindreårige seksuelt, og trukket dem ut av sjelesorgen. Før skandalen som felte ham, var Law en av de mest profilerte biskopene i USA. Halvannet år senere ble han kalt til Roma av den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) og utnevnt til erkeprest av Santa Maria Maggiore. Dermed fikk han en ærefull, men kirkepolitisk lite betydningsfull oppgave i Roma. Utnevnelsen av Law ble likevel møtt med en viss kritikk og sett som et tegn på at Kirken var halvhjertet i sin avstandstaking fra misbruksskandalene. En slik utnevnelse ville vært lite sannsynlig under den nåværende paven.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)