Nytt medlem i St. Bonifatius institutt i Levanger

Mechthild LaumannMechthild Laumann (f. 1942 i Münster) kom til Levanger i midten av oktober for å slutte seg til St. Bonifatius institutt der. Hun har vært medlem av instituttet siden 1962, og hun forteller at instituttet ble opprettet i 1949 av en benediktiner. Målet var - og er -  å virke ute i verden for Guds rike.  "Før Det annet vatikankonsil var det mange begrensninger på søstres virke, og det som senere ble godkjent under navnet "sekularinstitutt" åpnet nettopp for kvinner som ønsket å vie sitt liv til innsats blant trengende uten å gå i kloster," forteller hun.

Etter to års utdannelse i deres hovedhus i Detmuld/Paderborn var Mechthild i Spania før hun i 1969 kom til Guatemala. Mechthild som er utdannet innen regnskap og administrasjon, arbeidet pastoralt og sosialt i Guatemala. På et tidspunkt ble hun engasjert i opplæringen av nye medlemmer før hun ble leder for gruppene i landet. i 1998 ble hun valgt til instituttets internasjonale leder. Dette bragte henne også til andre kontinenter. Instituttet har flere grupper i Rwanda og Kongo, foruten Europa og Guatemala.

Da hun gikk av nå i sommer var det hennes ønske å fortsette i Norge. Nå går hun på språkkurs og forbereder seg på å ta del Bonifatiusinstitutts oppgaver i Levanger og Nord-Trøndelag. "Guatemala klarer seg selv, Afrika også, men Norge trenger forsterkninger," forteller hun.

Det var Johannes Rüth, biskop i Trondheim, som i 1962 forespurte Instituttet om personale for ledelse av et sykehjem i Levanger og medarbeid i den unge katolske menighet i Nord-Trøndelag. Fire kvinner, deriblant Hanna Mersch og Maria Feldhoffer kom dengang til Norge. I dag har gruppen fem medlemmer.