Nytt skritt i retning ukrainsk-katolsk patriarkat

Kyjiv, 9.11.2011 (KI/KAP) – Den ukrainske gresk-katolske kirke i union med Roma («unert») presser videre for å få oppgradert sitt storerkeeparki Kyjiv-Halytsj til et eget patriarkat. Den nåværende storerkeeparken Svjatoslav Sjevtsjuk (41) kalte den forestående opprettelsen av tre erkeeparkier (kirkeprovinser) i Vest-Ukraina et «svært viktig skritt i den naturlige utviklingen av kirken i retning patriarkat».

Med tilslutning fra Den hellige stol har den gresk-katolske bispesynoden bestemt at det i løpet av de kommende ukene skal grunnlegges tre nye erkeeparkier (erkebispedømmer) med seter i Lviv, Ivano-Frankivsk og Ternopil. Hver av dem vil omfatte flere bestående eparkier (bispedømmer). Målet for strukturreformen er en «bedre sjelesorg for våre troende», sier storerkeepark Sjevtsjuk. Til nå har storerkeeparkiet i hovedstaden Kyjiv vært det eneste erkeeparkiet for Kirken i Ukraina. De ukrainske unerte har i tillegg tre erkeeparkier i utlandet, nemlig i Polen, USA og Canada.

Den unge storerkeepark Sjevtsjuk ble i mars i år valgt til sin Kirkes øverste leder, og han har tidligere understreket at oppgraderingen av storerkeeparkiet Kyjiv-Halytsj til patriarkat for ham «for tiden ikke har noen prioritet». Også nå kaller han det bare et mål, uten å legge frem noen tidsplan. Observatører mener at det ortodokse Moskva-patriarkatet anser grunnleggeisen av et unert patriarkat i Kyjiv som en provokasjon, ettersom Moskva regner Ukraina som sitt eget kanoniske territorium. Dette skrittet ville kunne belaste forholdet mellom Roma og den russisk-ortodokse kirke.

Også Sjevtsjuks forgjenger, kardinal Lubomyr Husar MSU (78), strebet etter patriarkatstatus, men på grunn av økumeniske hensyn klarte han ikke å få gjennomslag hos verken den salige pave Johannes Paul II (1978-2005) eller hos pave Benedikt XVI.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)