Rapport fra interreligiøs Assisi-markering i Oslo

Assisi Oslo av May-Lisbeth Myrhaug

SANNHETENS PILEGRIMER
-
FREDENS PILEGRIMER

Vatikanet har atter en gang manifistert seg som en ledende kraft for fred og rettferdighet i verden. Torsdag 27. oktober inviterte pave Benedikt XVI verdens religiøse ledere til Assisi.

I sin hilsningstale til de fremmøtte forsikret han alle om at Den katolske kirke ikke vil gi opp sin kamp mot vold og sitt engasjement for fred i verden. Vi har et felles ønske om å være sannhetens pilegrimmer og fredens pilegrimmer, uttalte han. Motto for Assisi-møtet 2011 var nettopp ”Sannhetens pilegrimer – fredens pilegrimer”.

Pave Benedikt XVI sa videre i sin tale at det finnes to typer vold. Den første typen er terrorisme – denne er ofte religiøst motivert, og religionen brukes for å rettferdiggjøre vold. Den andre type vold er resultat av gudsfornektelse og dermed tap av menneskelighet – slik vold har resultert i grusomheter og grenseløse former for vold, for eksempel konsentrasjonsleirene.

Seminar om religionsfriheten

I Oslo inviterte biskop Bernt Eidsvig og Kommisjonen for interreligiøs dialog til et lignende arrangment for å sette fokus på arbeidet for fred, rettferdighet og religionsfrihet. Programmet for dagen var først et seminar om religionsfrihet, hvor representanter fra Den katolske kirke, Det mosaiske trossamfunn, buddhistene, islam, sikhene, bahai og hinduene belyste og problematiserte begrepet.

Biskop Bernt Eidsvig åpnet seminaret ved å vektlegge religionsfrihetens betydning i samfunnet – den er grunnlaget for arbeidet for fred og rettferdighet.

Derefter kom innledningene fra de ulike trossamfunn. Først ute var p. Arne Marco Kirsebom, som snakket om Det annet vatikankonsils dokument “Nostra Aetate”. Derefter fikk Berit Reisel fra Det mosaiske trossamfunn ordet, og hun problematiserte forholdet mellom statskirken og religionsfriheten. Dernest ble talestolen gitt til den muslimske religionshistoriker og forsker Lena Larsen, som berørte forholdet sharialover og kvinners rettigheter. En mengde andre representanter fra øvrige trossamfunn holdt også innlegg. Ingrid Rosendorf Joys ledet en god og spennende debatt. Til slutt foretok generalsekretæren i “Religions for Peace”, Stein Willumstad, en en kort oppsumering av debatten.

Interreligiøs markering i St. Olav domkirke

Biskop Bernt Eidsvig ledet prosesjonen med de religiøse lederne inn i kirken. Der ble de mottatt med sang av St. Olav domkirkes barnekor. Derefter ønsket biskop Bernt Eidsvig varmt velkommen og understreket hvor viktig det er å samles – å ha felles møteplasser – i arbeid for fred og rettferdighet. Etter biskopens innledende ord leste legfransiskaner Liv Benedicte Nielsen Frans av Assisis fredsbønn, akkompagnert av Kristin Sæther på fiolin.

Derefter var det hilsener fra preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, leder av Norges Kristne Råd, sr. Else-Britt Nilsen OP, og leder av Samarbeidsrådet for tros- og livsynsamfunn, Espen Lynne Amundsen.

Som en meditativ overgang fra kirke- og religionspolitikernes hilsener, spilte så Kristin Sæther “Dona Nobis Pacem” sammens med barn fra Bestum vokalorkester.

Neste post på programmet var at representanter fra ulike trossamfunn leste fredstekster og fredsbønner fra sine tradisjoner. Denne programposten ble avrundet med sang på arameisk, fremført av St. Joseph kirkeforening for kaldeere.

Programmet i kirken ble avsluttet av at undertegnede ba den salige pave Johannes Pauls II fredsbønn fra 1981 og takket for oppmøtet.

May-Lisbeth Myrhaug
Leder Kommisjonen for interreligiøs dialog
Oslo katolske bispedømme

FOTO: Espen Lynne Amundsen