Vatikanet med konferanse om adulte stamceller

Det pavelige råd for kulturen har den 9.-11 november arrangert en konferanse om moderne stamcelleforskning, i samarbeid med bioteknologifirmaet NeoStem.

Vatikanet inngikk i fjor et samarbeid med det amerikanske firmaet, og investerte da en million dollar til forskning på adulte stamcellers medisinske potensial.

LES OGSÅ: Inngår samarbeid om stamcelleforskning

Den katolske kirke har lenge motsatt seg forskning på stamceller fra menneskelige embryoer, da dette innebærer destruksjon av menneskelige embryo fra befruktede eggceller eller fostre. Nå går derimot Vatikanet i bresjen for økt forskning på og bruk av adulte stamceller, et fagfelt som de senere år har hatt stor fremgang. 

Dr. Robin Smith fra fra NeoStem og Stem for Life Foundation beskriver konferansen som "tre banebrytende dager" hvor et av høydepunktene har vært å høre pasienters egne historier etter behandling med adulte stamceller.

I følge Smith utmerker denne typen behandling seg ved at "de etiske dilemmaene ved bruk av embryonale stamceller unngås", og presiserer at adulte stamceller "tillater oss å fremme vitenskapelig kunnskap samtidig som vi beskytter alle livets faser".

Over 250 fagfolk fra hele verden har deltatt på konferansen.