Voss: St. Olavs senters fremtid

Den 20. november er det offisiell avskjed for St. Franciskus Xaveriussøstrene på Voss med messe og kirkekaffe. Dermed avsluttes formelt deres drift av St. Olavs senter. Eiendommen på Voss ble i sin tid donert til søstrene av den kjente konvertitten Lars Eskeland. Søstrene vil fremdeles eie og benytte stedet etter behov, og fortsatt katolsk bruk av stedet sikres av lokale katolske legfolk.

Provinspriorinne Mary Doyle uttaler til avisen Hordaland at alt har sin tid, og at det var nødvendig for søstrene å trekke seg ut, men at stedet er i gode hender takket være det lokale engasjementet: ”Det er en aktiv katolsk menighet på Voss, med fastboende prest og en gruppe frivillige som skal ta seg av det praktiske arbeidet rundt messer, gudstjenester, undervisning og møtevirksomhet. Altså, det skal fremdeles være et katolsk senter der alle fremdeles er velkommen,” sier sr. Mary.

Biskop Eidsvig sier til avisen at han på sikt håper det blir mulig å bytte et kapell på eiendommen, både for å få et mer sakralt rom og for at det skal bli enklere å stikke innom: ”En ombygd peisestue blir ikke et særlig sakralt rom. Terskelen for å gå inn i et privathus er høyere enn i et kapell, der en kan gå rett inn uten å måtte hilse på noen.” Han gir uttrykk for at søstrene har hatt god kontaktflate med lokalbefolkningen og at det er trist at de ikke kan opprettholde en kommunitet på Voss lenger. ”Ofte har søstre en helt annen formidlingsevne enn prester i forhold til vanlige folk,” uttaler biskopen.

Biskop Eidsvig besøkte Voss i høst for å diskutere senterets fremtid. Voss er senter for en aktiv gruppe, og p. Aage Hauken bor på stedet. Under møtet ble det opprettet et interimstyre bestående av Pål Augland, Theresa Robberstad og Marisa Taylor. Pål Augland forteller til avisen at søstrene etterlater et tomrom, men at deler av huset vil brukes som lokalt katolsk møtested med ulike aktiviteter i tillegg til søndagsmessen. Han uttrykker håp om at gruppen vil vokse slik at Voss etter hvert kan bli egen menighet. For tiden er det ca 20–30 fremmøtte en vanlig søndag.

Hordaland 24. september/HHØ