Aksepterer ikke Vatikanets løsningsforlag

Generalsuperioren i SSPX, biskop Bernard Fellay, sier et nylig intervju at Vatikanets doktrinære løsningsforlag i sin nåværende form ikke kan godtas av prestebroderskapet.

I intervjuet, publisert på SSPX sine nettsider onsdag, sier biskopen at løsningsforlaget ikke er et endelig dokument, og at det medfølgende notatet åpner for presiserende modifikasjoner. Det er nettopp denne muligheten SSPX nå har tenkt å benytte seg av.

– Forslaget som jeg i løpet av de neste dagene presenterer til Roma, samt deres svar på dette, vil gjøre oss i stand til å evaluere våre resterende muligheter, sier Fellay.

LES OGSÅ: Troskongregasjonen møtte SSPX

Dokumentet fra Vatikanet har fra første stund vært unntatt offentligheten, noe Fellay mener er et klokt valg grunnet forhandlingenes sensitive natur. Han fremhever allikevel at det på et tidspunkt vil offentliggjøres, uavhengig av hvorvidt partene blir enige eller ikke.

Ikke overraskende er det synet på Det annet vatikankonsils autoritet som skiller partene. Fellay presiserer at Vatikanets forslag åpner for "legitime diskusjoner" rundt konsiluttalelsene, men han er allikevel usikker på "dette spillerommets omfang."

Vatikanets forhandlingsteam skal i tillegg ha lagt frem konkrete løsningsforslag mht. en kanonisk løsning for SSPX, en løsning som skal innebære opprettelsen av et såkalt personalprelatur. I følge Fellay vil dette være meningsløst så lenge partene ikke kommer til enighet i doktrinære spørsmål.

Så gjenstår det å se hvorvidt Vatikanet er villig til å gjøre vesentlige endringer i dokumentet. En eventuell forsoning ser uansett ikke ut til å komme med det første.