Kamaldulenser-kloster skjulte jøder og anti-fascister


Fasaden på San Gregorio Magno al Celio, av Giovanni Battista Soria (1629–33)

Kamaldulenser-klosteret San Gregorio Magno al Celio i Roma skjulte under Den annen verdenskrig både jøder, antifascister og "etter Mussolinis kapitulasjon, selv også noen få livredde tidligere innflytelsesrike figurer fra fascistregimet." Dette skriver L’Osservatore Romano.

Klosterets kronikør skrev følgende i 1943:

– Jøder som ble oppsøkt for å sperres inne i disse dødsleirene kjent som konsentrasjonsleire, og som ble fratatt alle sine eiendeler – ba om et skjulested, likeså politikere som ikke ønsket å samarbeide med den gjenfødte republikanske fascismen; mennesker som hadde flyktet fra fengslene åpnet for dem som politiske forbrytere den 26. juli; offiserer som ikke ville tilhøre en armé som sviktet nasjonale og allmenne prinsipper; soldater som søkte tilflukt for å slippe deportasjon til fjerne steder; angloamerikanske soldater; krigsfanger som klarte å rømme grunnet en uoversiktelig situasjon – til og med noen østerrikske og polske soldater tilhørende den tyske armé.

San Gregorio Magno-klosteret ble grunnlagt rundt 575–80, og ligger på Celiohøyden, den sørøstligste av Romas syv høyder.