Dette sa paven til de innsatte

– Respekter fangenes verdighet

Søndag 18. desember var en dag litt utenom det vanlige for de innsatte ved fengselet Rebibbia, nord i Roma: Pave Benedikt XVI kom på besøk.

I fengselskirken fikk både mannlige og kvinnelige innsatte høre paven påpeke at overfylte fengsler og dårlige soningsforhold ofte betyr "en dobbel dom" for de straffedømte.

– Kirken har alltid sett på det å besøke fanger som en av de viktigste barmhjertighetshandlinger. Men for at dette skal bli fullstendig, er det nødvendig å fullt ut akseptere fangen – ved å gi ham plass i vår tid, i våre hjem, i våre vennskap, i våre lover og i våre byer. Guds enbårne sønn, Vår Herre Jesus Kristus, erfarte også å sitte fengslet. Han ble dømt av domstol og led under en grusom dødsdom.

Paven presiserte at rettferdighet er uløselig knyttet sammen med nåde.

– Menneskelig rettferdighet og guddommelig rettferdighet er svært ulike ting. Mennesket er, naturlig nok, ikke i stand til å innføre guddommelig rettferdighet, men det må i det minste forsøke å forstå den ånd den drives av, for med dette å belyse menneskelig rettferdighet og sørge for at fanger ikke blir utstøtte – slik de ofte dessverre blir. Gud er sågar Han som på det sterkeste proklamerer rettferdighet, men samtidig leger sår med nådens balsam.

Fikk stille spørsmål. De innsatte fikk i tillegg stille spørsmål direkte til pave Benedikt. Italienske Federico snakket på vegne av fengselets sykeavdeling hvor mange er HIV-smittet, og ba om pavens hjelp til å gjøre deres sak kjent. Samtidig påpekte han at fangene føler seg isolerte og ofte blir omtalt på en "grusom" måte. Benedikt kom med et personlig svar:

– Du sier at folk snakker stygt om dere, noe som dessverre er sant. Men dette er ikke hele sannheten, det finnes andre som snakker pent om dere og tenker på dere. Jeg tenker på vår lille pavelige familie hvor jeg er omgitt av fire legsøstre, der vi ofte snakker om dette problemet. De har venner i ulike fengsler, og vi mottar gaver fra dem og lager våre egne til dem, en realitet som er en positiv tilstedeværelse i min familie og i mange andres. Vi må være overbærende med det faktum at folk snakker stygt – noen snakker til og med stygt om paven, men vi må allikevel gå videre.

Rebibbia-fengselet – som huser rundt 1700 innsatte – er forøvrig åstedet for det ikoniske møtet mellom den salige Johannes Paul II og hans attentatmann Ali Agca i 1983.

Italia har lenge slitt med overfylte fengsler, og den ferske regjeringen godkjente i forrige uke nye tiltak for å lette på de overbefolkede anstaltene.

Dårlig helse? Media har den siste tiden spekulert mye rundt pavens helsetilstand, og i følge nyhetsbyrået AP har han nå blitt merkbart tynnere og svakere. Dårlig helse eller ikke: Det er liten tvil om at Benedikts harde arbeidsprogram ville vært tøft for enhver 84-åring.

For å lette på arbeidsbyrden har paven ikke lenger individuelle samtaler under biskopers ad limina-besøk. Tradisjonen med taler til nyutnevnte ambassadører har også blitt lagt på hyllen, til fordel for et kort personlig møte. Pater Federico Lombardi, pavens pressetalsmann, insisterte forrige uke på at nyordningen skyldtes "enkelhet og overenstemmelse med diplomatisk praksis", og ikke hensynet til Benedikts helse.