Kardinal John Foley (76) død

Darby, 11.12.2011 (KI/UPI) – Den amerikanske kardinal John Foley døde søndag den 11. desember 2011 i Pennsylvania i USA, 76 år gammel. Han var i 24 år president for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon (1984-2007) og deretter stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem (2007-2011). Han ble kreert til kardinaldiakon i pave Benedikt XVIs andre konsistorium den 24. november 2007. Den 29. august 2011 innvilget pave Benedikt XVI Foleys avskjedssøknad fra embetet som stormester av helsemessige årsaker. Ny stormester ble erkebiskop Edwin Frederick O’Brien av Baltimore i USA (72).

Kardinal Foley gjennomgikk i 2006 en operasjon på Gemelli-klinikken i Roma for å fjerne en kreftsvulst fra en nyre og kom seg aldri fullstendig etter dette inngrepet. I en privat audiens tidlig i februar i år leverte han paven sin avskjedssøknad, seks måneder etter å ha fått diagnosen uhelbredelig leukemi.

Etter kardinal Foleys død teller kardinalkollegiet 192 medlemmer, hvorav bare de 109 under åtti år kan delta i et pavevalg.

United Press International / Rocco Palmo; Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)