Lillehammer: Katolsk Forum om engler

"Engler - hvem er de?"

 

Mange mennesker har et eller annet forhold til engler.

Enten liker man dem eller så tror vi ikke at de eksisterer.

Hva en engel er og gjør, og hvorfor de er viktige å forstå for oss kristne

blir belyst i foredraget gjennom ord og bilder.

Foredragsholder : Pater Sigurd Markussen, sogneprest i St. Hallvard menighet i Oslo.

Tid : Torsdag 15. desember kl. 19.15 (messe kl.18.30)

Sted : Mariakirken, Weidemannsgt. 3B

Gratis inngang.

Alle hjertelig velkommen