Sr. M. Rosaria Waltraud Anna Bernhart er død

null
Sr. M. Rosaria Waltraud Anna Bernhart.
R.I.P.

Vår kjære søster Maria Rosaria, født den 29. september 1930 i Mainz am Rhein i Tyskland, døde den 9. desember 2011 i Oslo på St. Elisabethhjemmet etter 58 års klosterliv.

Vi anbefaler vår kjære medsøster til deres forbønn.

Requiemmesse i St. Hallvard kirke, Enerhauggata 4, 0651 Oslo, torsdag 15. desember kl. 10.00. Deretter begravelse på Nordstrand kirkegård.

Minnesamvær etter begravelsen på St. Elisabethhjemmet i Munkerudveien 52, 1165 Oslo. Alle er hjertelig velkommen.

R.I.P.

St. Elisabethsøstrene i Norge