St. Paul gymnas søker kontormedarbeider

St. Paul gymnas søker kontormedarbeider. I første omgang ser vi for oss en stilling i 30–40% størrelse. Denne vil trolig bli utvidet i tråd med skolens behov i løpet av våren og høsten 2012.

Vi søker en fleksibel, utadvendt og serviceinnstilt medarbeider. Arbeidssted vil i første omgang kunne være i nærheten av Marias Minde, men i løpet av vinteren vil det flyttes til Florida. Av kvalifikasjoner ønsker vi en person med god kjennskap til data, generelt kontor- og resepsjonsarbeid og gode skriftlige engelskkunnskaper. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til resepsjon, kontorarbeid, noe arkivering og noe registrering av elever, ansatte etc. i skoleadministrasjonssystemet. 

For ytterligere informasjon om stillingen ta kontakt med undervisningsinspektør Petter Gjessing, 55215944 eller 97099884 eller skoleråd Gjermund Høgh, 91885945.

Søknad med CV sendes: St Paul gymnas, Christies gate 16, 5015 Bergen eller på epost: gymnas@stpaul.no.