Utnevnelser i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgic av Tromsø har den 22. november 2011 utnevnt pater Christian Wojcik O.Cist. til sogneprest i Den hellige families menighet, Storfjord.
 
Biskop Grgic har den 14. desember 2011 utnevnt pater Marcin Tomasz Pater til kapellan i Den hellige families menighet, Storfjord.