Ny priorinne for St. Elisabethsøstrene i Oslo

Sr. M. Faustyna Walczak ble den 9. januar 2012 utnevnt til ny priorinne for St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Oslo.

Vi leser i Søstrenes Konstitusjoner art. 326: ”Konventsuperior utnevnes av Provinsialsuperior med samtykke fra hennes råd for tre år.”

Sr. M. Faustyna Walczak overtar etter vår kjære avdøde sr. M. Rosaria Bernhart, som var priorinne i Oslo i ni år.

Vi ber til Gud om velsignelse over sr. Faustyna for den ansvarsfulle oppgaven. Måtte Den Hellige Ånd veilede henne i alt og gi henne styrke til å oppfylle sitt kall, glad og konsekvent, slik at hun kan oppmuntre og styrke medsøstre som er betrodd henne. Vi ønsker henne alt godt.

Provinsialedelsen for St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon,
Den Norske Provins