Avviser Obamas kompromissforslag

Obama
Kontroversiell Obama:
Bispekonferansen avviser presidentens kompromissforslag.
Kompromiss: Ansvaret for prevensjonsutgifter overføres fra arbeidsgiver til forsikringsselskap


Den amerikanske bispekonferansen har avvist Obama-administrasjonens kompromissforslag rundt den kontroversielle loven som gjør det obligatorisk for katolske institusjoner å tilby prevensjonsmidler og sterilisering gjennom ansattes helseforsikringer.

Loven har ført til sterke protester fra amerikanske katolikker, med Den amerikanske bispekonferansen i front.

Kompromissforslaget fra Obama-admiminstrasjonen innebærer at universiteter og sykehus tilknyttet trossamfunn ikke tvinges til prevensjonstilbud overfor sine ansatte. Forsikringsselskapene må derimot tilby full dekning til kvinnelige ansatte i denne typen institusjoner.

Ikke overbevist. Selv om de første reaksjonene på Obamas forslag var preget av forsiktig optimisme, kom Den amerikanske bispekonferansen med en uttalelse fredag, hvor de uttrykker "alvorlige moralske innvendinger".

– Vi registrerer at dagens forslag fremdeles involverer en unødig innblanding fra myndighetene i det interne styret i religiøse institusjoner, samt trusler om maktbruk overfor religiøse mennesker og grupper for å få de til å gå på akkord med sine dypeste overbevisninger... Den eneste fullstendige løsning på dette religionsfrihetsproblemet er å trekke tilbake disse forkastelige tjenestene, skriver biskopene.