Kirken har fått 22 nye kardinaler

Vatikanet, 19.2.2012 (KI/KAP) – Få feiringer i Vatikanet demonstrerer Kirkens universalitet mer enn et konsistorium. Lørdag kreerte pave Benedikt XVI 22 nye medlemmer til kardinalkollegiet, hans viktigste gruppe av rådgivere.

Blant dem var ti kuriekardinaler, åtte biskoper av viktige bispedømmer som Firenze, New York, Toronto, Berlin, Utrecht, Praha og Hongkong samt storerkebiskopen for den syro-malabarske kirke, i tillegg til fire fortjente eldre teologer som paven æret for deres livsverk. Med 213 kardinaler har dermed Kirkens «senat» sitt høyeste medlemstall noensinne. Av dem er det imidlertid bare de 125 under åtti år som har stemmerett ved et pavevalg.

Sammen avla kardinalene troskapseden til troen, Kirken og paven, før de en og en knelte for pave Benedikt, som satte på dem den røde birettaen og ringen med inngravert bilde av apostelfyrstene Peter og Paulus og tildelte dem hver deres romerske titularkirke. De første gratulantene var de øvrige kardinalene, som ønsket de nye medlemmene velkomne i sin eksklusive krets. Deretter fulgte de nye kardinalenes familier og de offisielle delegasjonene. I første rekke i Peterskirken satt Italias statsminister Mario Monti, men så var da også syv av de nye kardinalene hans landsmenn. Søndag morgen feiret paven en første felles messe med de nye kardinalene i Peterskirken.

Enkelte italienske medier har allerede begynt å granske det nytt sammensatte kardinalkollegiet etter Papabili (kandidater til paveembetet). Konsistoriets «stjerne» var den nye kardinalen av New York, Timothy Dolan (i sentrum på bildet), som på de gamle og kommende kardinalenes møte på fredag holdt et forfriskende foredrag med syv punkter for nyevangelisering.

De 22 nye kardinalene og deres titularkirker er:

 1. Fernando Filoni (65), Italia, prefekt for Misjonskongregasjonen, Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di Dio
 2. Manuel Monteiro de Castro (73), Portugal, storpønitentiar, San Ponziano
 3. Santos Abril y Castello (76), Spania, erkeprest for Santa Maria Maggiore, San Teodoro
 4. Antonio Maria Vegliò (74), Italia, president for Det pavelige migrasjonsrådet, San Cesareo in Palatio
 5. Giuseppe Bertello (69), Italia, for Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten, Santi Vito, Modesto e Crescenzia
 6. Francesco Coccopalmerio (73), Italia, president for Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster, San Giuseppe dei Falegnami
 7. Joao Braz de Aviz (64), Brasil, prefekt for Ordenskongregasjonen, Sant’Elena fuori Porta Prenestina
 8. Edwin Frederick O'Brien (72), USA, stormester for Gravridderordenen, San Sebastiano al Palatino
 9. Domenico Calcagno (69), Italia, president for Administrasjonen av den Apostoliske Stols Patrimonium (APSA), Santissima Annunciazione della Beata Vergine Maria a Via Ardeatina
 10. Giuseppe Versaldi (68), Italia, president for Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender,Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio
 11. George Alencherry (66), India, storerkebiskop for den syro-malabarske kirke, San Bernardo alle Terme
 12. Thomas Christopher Collins (65), Canada, erkebiskop av Toronto, San Patrizio a Villa Ludovisi
 13. Dominik Duka (68), Tsjekkia, erkebiskop av Praha, Santi Marcellino e Pietro
 14. Willem Jacobus Eijk (58), Nederland, erkebiskop av Utrecht, San Callisto
 15. Giuseppe Betori (64), Italia, erkebiskop av Firenze, San Marcello al Corso
 16. Timothy Dolan (62), USA, erkebiskop av New York, Nostra Signora di Guadalupe a Monte Mario
 17. Rainer Maria Woelki (55), Tyskland, erkebiskop av Berlin, San Giovanni Maria Vianney
 18. John Tong Hon (72), Kina, biskop av Hongkong, Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola, også kjent som Regina Apostolorum
 19. Lucian Muresan (80), Romania, storerkebiskop av Fagaras og Alba Iulia og overhode for den rumenske gresk-katolske kirke, Sant’Atanasio a Via del Babuino
 20. Julien Ries (91), Belgia, teolog, Sant’Antonio da Padova a Via Salaria
 21. Prosper Grech (86), Malta, teolog og rådgiver for Troslærekongregasjonen, Santa Maria Goretti
 22. Karl Josef Becker (83), Tyskland, teolog og rådgiver for Troslærekongregasjonen, San Giuliano a Via Cassia (han var den eneste som søkte og fikk innvilget dispensasjon fra kravet om å bli bispeviet før kreeringen til kardinal).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)