- Leger kan ikke reservere seg, sier Stoltenberg

Lenkeadressen er: http://www.vl.no/samfunn/-leger-kan-ikke-reservere-seg/